Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2016.

Αριθμός Απόφασης:

185

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

11/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: