ΑΝΑΔΟΧΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ.

Αριθμός Απόφασης:

231

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: