Ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου λόγω διακοπής εργασιών

Αριθμός Απόφασης:

396

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: