Ανάκληση αδείας άσκησης υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου.

Αριθμός Απόφασης:

337

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: