Συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση ακινήτων και για την εκμίσθωση/εκποίηση αυτών έτους 2019.

Αριθμός Απόφασης:

336

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: