Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.

Αριθμός Απόφασης:

171

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

06/06/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: