Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, σφράγιση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: