Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας για την ανάθεση των εργασιών «Συντήρηση διαγραμμίσεων οδικού δικτύου του δήμου». Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

122

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

28/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: