Ανάκληση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας – σφράγιση του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Καφετέρια» επί της οδού Ν. Κυριακίδη 21, ιδιοκτησίας Σαλίδου Κυριακής

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: