Ανάκληση άδεις άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Τσιβέλης Γεώργιος).

Αριθμός Απόφασης:

177

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

15/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: