Ανάκληση ή όχι της της υπ’ αριθ. 359/2013 ΑΔΣ

Αριθμός Απόφασης:

424

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: