Ανάκληση της με αριθμό 48/2012 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης, περί της χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της οδού Πελοπίδα αρ. 9 της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης στον Καλπαζίδη Κωνσταντίνο

Αριθμός Απόφασης:

32

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: