Ανάκληση της υπ’ αριθ. 270/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για κατά χρήση παραχώρηση χώρου στον Αθλητικό Σύλλογο «ΑΤΛΑΣ.

Αριθμός Απόφασης:

357

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: