Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 (33η αναμ).

Αριθμός Απόφασης:

362

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: