Ανάκληση της υπ’ αριθ. 302/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Μενεμένης που αφορά στην κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου για την ανέγερση του 6ου δημοτικού σχολείου στο ΟΤ 105α της περιοχής Κυρίμη –Δενδροποτάμου, που περικλείεται από τις οδούς Σωκ. Καραντινού, Μουτάφη και Ι

Αριθμός Απόφασης:

336

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

23/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: