Ανάκληση της υπ’ αριθ. 42/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Μεταβολές σχολικών μονάδων Δήμου» και λήψη νέας

Αριθμός Απόφασης:

061

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: