Ανάκληση της υπ΄ άριθμ. 90/11-2-2013 Απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων που αφορά τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΗΡΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)», επί της οδού ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 47, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, στην ΥΦΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ τ

Αριθμός Απόφασης:

165

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: