Ανάληψη δέσμευσης και αποδεδειγμένης εξόφλησης δαπάνης από το Δήμο του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014» για απόκτηση με αγορά του χώρου στο ΟΤ 90Γ επί της οδού Αφροδίτης της Δ.Κ. Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μεν

Αριθμός Απόφασης:

327

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: