Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης - υπόθεση ΑΒΑΚΑΣ

Αριθμός Απόφασης:

025

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: