Παροχή σύμφωνης γνώμης στις απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Λειτουργία της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής από ΤΧ1 - Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης – Ο.Λ.Θ.» Νομού Θεσσαλονίκης.

Αριθμός Απόφασης:

009

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

14/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: