Αναμορφώσεις προϋπολογισμού (10η αναμόρφωση).

Αριθμός Απόφασης:

45

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: