Αποδοχή ποσού από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-15» (8η αναμόρφωση).

Αριθμός Απόφασης:

44

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: