Αναμορφώσεις προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

372

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

20/11/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: