Αναμορφώσεις προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

400

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: