Σχολικές Επιτροπές

Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας