Αναμορφώσεις προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

169

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: