Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους καταρτιζόμενους που επιμορφώθηκαν στο πρόγραμμα με τίτλο: «Κατάρτιση στην Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία» στο πλαίσιο του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2011.

Αριθμός Απόφασης:

170

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: