Αναμορφώσεις προϋπολογισμού της Υπηρεσίας

Αριθμός Απόφασης:

158

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: