ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ” (ΚΗ.ΦΗ) ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5.700,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

157

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: