Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

244

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: