Διορισμός ορκωτών ελεγκτών του ΣΟΛ για διενέργεια τακτικόύ διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2010 και 2011 της πρώην ΔΗ.ΚΕ.Μ. (Δημοτική Κοινωφελής Κοινότητα Μενεμένης).

Αριθμός Απόφασης:

245

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

08/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: