Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

408

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: