Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ επί της οδού Αγάθωνος 67 στην Sharletova Elena Kostova για όλο το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

201

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

18/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: