Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

386

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

04/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: