Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

218

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: