Έγκριση ψηφίσματος για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής της Κυβέρνησης.

Αριθμός Απόφασης:

203

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: