Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

170

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: