Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

218

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: