Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου (30η Αναμ.).

Αριθμός Απόφασης:

313

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

02/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: