Αναμορφώσεις προϋπολογισμού του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

241

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: