Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων για το έτος 2014». Δέσμευση -Ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

122

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

01/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: