Αναμορφώσεις προϋπολογισμού – Τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης

Αριθμός Απόφασης:

62

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: