Έγκριση αδειών υπαίθριου (πλανόδιου – στάσιμου) εμπορίου

Αριθμός Απόφασης:

63

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: