Αναμόρφωση προϋπολογισμού (10η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2021)

Αριθμός Απόφασης:

343

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: