Κατάρτιση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης ¨Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης¨ έτους 2022 – (Ο.Π.Δ. – Πίνακας Στοχοθεσίας)

Αριθμός Απόφασης:

342

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: