Αναμόρφωση προϋπολογισμού (11η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2021)

Αριθμός Απόφασης:

361

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: