Αποδοχή ποσού από το YΠΕΣ για να αποδοθούν στις Σχολικές Επιτροπές.

Αριθμός Απόφασης:

360

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: