Αναμόρφωση προϋπολογισμού (14η αναμόρφωση).

Αριθμός Απόφασης:

198

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: