Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, έγκριση συμψηφισμού των ένθεν και ένθεν οφειλών μεταξύ του Δήμου και της ιδιοκτήτριας του ρυμοτομούμενου ακινήτου με κτηματολογικό αριθμό 023901, σε εφαρμογή της 70/2003 πράξης εφαρμογής του συνοικισμού Δενδροποτάμου

Αριθμός Απόφασης:

199

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: