Αναμόρφωση προϋπολογισμού (16η αναμόρφωση).

Αριθμός Απόφασης:

218

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: